Klimsporen

Klimsporen worden gebruikt zowel in de boomverzorging als Utility Works (electriciteit en telefoon kabels). Deze beugels met scherpe punten zijn bijuitstek geschikt voor het gebruik op een kale stam of paal, en dienen alleen voor het gebruik in bomen die gekapt dienen te worden. De “wonden” die in het cambium van een boom ontstaan kunnen in een aantal gevallen leiden tot het afsterven van de betreffende boom agv het ”bloeden” of schimmels die zich kunnen nestelen in deze wonden.

De onderlinge technische verschillen zijn niet erg groot, maar de verschillen in comfort wel. Ook het op de juiste wijze afstellen is belangrijk om even de nodige aandacht aan te besteden.

Verkeerd afgestelde sporen hebben een sterk negatief effect op de kniegewrichten van de gebruiker. Het onderhoud beperkt zich alleen tot het scherp houden van de punten zonder de vorm van de punten te veranderen

___________________________