Brandstoffen

Omdat tweetaktmotoren relatief veel schadelijke uitlaatgassen uitstoten en u deze direct inademt, bevelen wij STIHL Motomix of Aspen 2 FRT als brandstof voor uw tweetakt-machines. STIHL Motomix en Aspen benzine is alkylaatbenzine. Deze brandstoffen bevatten vrijwel geen schadelijke stoffen, zoals benzeen, tolueen en zwavel. Hierdoor zijn zowel de brandstofdampen als de uitlaatgassen beduidend minder schadelijk. Dit heeft voordelen voor u, voor het milieu en voor uw machine. Uw machine loopt beter en start altijd. Loopt beter omdat er veel minder koolvorming ontstaat. Uw machines start altijd omdat STIHL Motomix en Aspen 2 FRT jarenlang houdbaar zijn, ook na een lange periode van stilstand. Op de lange termijn bespaart u dus op uw onderhoudskosten.