Klimmaterialen

Klimmen is een gevaarlijk beroep, graag willen we u er op wijzen dat u aan grote gevaren blootstaat als u geen kennis heeft van de benodigde technieken en materialen. Het is dan ook verstandig om een klimcursus te volgen bij een van de daartoe bevoegde instanties.
Dat sommige klimmers door de bomen van de regelgeving, het bos niet meer zien, is ons inmiddels ook duidelijk geworden. We doen dan ook ons uiterste best om ervoor te zorgen dat we u van de actuele regelgeving op de hoogte kunnen houden. Voor u als boomverzorger betekent dat, dat u altijd uw vragen met betrekking tot arbeidsveiligheid bij ons neer kunt leggen. Aan de hand van de NEN-normering kunnen wij u voorzien van de nodige informatie.
Poel Bosbouwartikelen B.V. is in geen geval aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade of ongevallen ten gevolge van verkeerd gebruik of toepassingen van de door haar geleverde producten of diensten.